Esitietolomake iltapäivätoimintaan osallistuvalle

Lähetä esitietolomake mahdollisimman pian, kun olette saaneet tiedon lapselle myönnetystä ip-toimintapaikasta. Lomakkeen tiedot välitetään ip-ryhmän ohjaajalle. (Huom! Tämä lomake ei ole hakemus iltapäivätoimintaan. Hakemus tulee täyttää Wilmaan) Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Iltapäivätoimintaryhmä, johon lapsi osallistuu

Lapsen nouto

Saako ohjaaja tarvittaessa keskustella lapsenne hyvinvointiin liittyvistä asioista opettajan sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavien kanssa? (ohjaajia sitoo vaitiolovelvollisuus)
Saako lapsenne esiintyä julkisesti esimerkiksi iltapäivätoimintaan liittyvissä lehtijutuissa, videoissa, jne?