Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

Iltapäivätoimintapaikka tulee kirjallisesti irtisanoa, mikäli sitä ei tarvitse. Tällöin laskutus päättyy. 

Iltapäivätoimintaryhmä, johon lapsi on osallistunut