Oppilaskuljetushakemus

Hakemusta ei tarvita, jos matka lyhyintä kävelykelpoista tietä pitkin: 
- 1-3 lk oppilaalla yli 3 km
- 4-9 lk oppilaalla yli 5 km Tällöin oppilas kuuluu automaattiseesti kuljetuksen piiriin
Kuljetusta haetaan seuraavilla perusteilla:
Lausunto voidaan liittää alla, tai se voidaan toimittaa kirjallisena kunnan kirjaamoon.
Tiedostojen latauksen rajoitukset
Hakemuksen täyttäjä

Hallintosäännön mukaan

Hallintosäännön 54 § viranhaltijoille antaman ratkaisuvallanmukaisesti koulunjohtajat ja rehtorit päättävät oman koulunsa koulukuljetuksista lautakunnan antamien ohjeiden mukaan. Tutustu myös esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskeviin periaatteetteisiin 1.1.2018: https://www.tammela.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulukuljetus