Hakemus / kysely

 

Tällä lomakkeella voitte ilmoittaa halukkuutenne liittyä Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjaan. Lomakkeella voi myös esittää vapaamuotoisia kysymyksiä vesilaitoksille koskien liittymistä ja rakentamista.