Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma 2022-2025

To, 24.11.2022 - 13:25

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma on valmistunut ja sekä UNICEF että sivistyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman vuosille 2022-2025. Suunnitelman tavoitteet ovat: 

TAVOITE 1.  Kunnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin. Lapsen oikeudet ovat osana kunnan perehdytysohjelmia.

TAVOITE 2. Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin.

TAVOITE 3.  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, mielenterveyden ja yhdessä tekemisen lisääminen.

TAVOITE 4.  Kunta huolehtii, että osallisuus toteutuu lasten jokapäiväisissä kasvuympäristöissä. Osallisuuden edistäminen on ohjaava toimintaperiaate lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

TAVOITE 5. Tehdään Tammelaa tutummaksi lapsille ja lapsiperheille lasten itsensä toimesta

 

Tammela on vuodesta 2016 saakka ollut mukana Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisessa, jossa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Vuonna 2020 Tammelan kunta sai toistamiseen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa neljä vuotta eli vuoteen 2024.