Päihdetilannekyselystä nousi esiin huoli nuorten nikotiinituotteiden käytöstä

Pe, 05.07.2024 - 08:35

Tammelalaiset vastasivat huhtikuussa koko Kanta-Hämeen alueen laajuiseen päihdetilannekyselyyn. Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien haitoista ja keinoista, joilla käyttöä voisi vähentää. Kyselyyn vastasi 3 908 kantahämäläistä, joista tammelalaisten osuus oli 282 vastaajaa. Kanta-Hämeen alueen tulosten koonti löydettävissä Oma Hämeen verkkosivuilta.

Tammelalaisten vastauksissa korostui huoli lasten ja nuorten nuuskan, nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden käytöstä sekä alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämisestä nuorille. Yli 18- vuotiaista 33 % ja alaikäisistä 41 % kertoi nähneensä alkoholin välittämistä alaikäisille. Savukkeiden välittämistä oli nähnyt 25 % täysi-ikäisistä ja 41 % alaikäisistä, nikotiinipussien välittämistä 26 % täysi-ikäisistä ja 38 % alaikäisistä. Nikotiinituotteiden käytön lisääntyminen sekä siirtyminen varhaisemmaksi näkyi myös vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tuloksissa.

35 % Tammelan yli 18-vuotiaista koki häiritsevää altistumista tupakansavulle julkisella paikalla. Noin puolet tammelalaista täysi-ikäisistä rajoittaisi alkoholin anniskelua päihtyneille tiukemmin. Puolet kyselyyn vastanneista myös haluaisi vaikuttaa, mikäli oman kodin lähiympäristöön suunniteltaisiin anniskeluravintolaa tai jo olemassa olevalle ravintolalle haettaisiin jatkoaikaa.

Vajaa puolet vastaajista kertoi, että aikuinen tai sote-henkilökunta on kysynyt alkoholinkäytöstä, mutta rahapelaamisesta oli kysytty vain 3,2 prosentilta kyselyyn vastanneista. Parannettavaa olisi myös siinä, että tuodaan enemmän esille, mistä saa tukea päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen. Yli 18-vuotiaista alle 9 % koki, että päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen saa helposti apua ja vain 22 % vastaajista oli sitä mieltä, että tietoa päihteiden käytön lopettamisesta tai vähentämisestä on helposti saatavilla.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kuntalaisten ehdotuksia päihdetyön kehittämiseen. Nuoret toivoivat lisää tietoa riittävän varhain, muuta tekemistä päihteiden käytön sijaan, aikuisten valvontaa sekä tukea ahdistuksen lievittämiseen muilla keinoilla. Yli 18-vuotiaat näkivät tarpeen kehittää päihdepalveluita ja hoitoon pääsyn helpottamista ja esille tuotiin huoli päihdepalveluiden saatavuudesta omassa kunnassa. Myös valvonnan lisääminen koulumatkoilla ja kouluissa nähtiin yhtenä vaihtoehtona nuorten nikotiinituotteiden käyttöön puuttumiseen.

Lisätietoa ja tukea alkoholin, nikotiinituotteiden, huumausaineiden ja rahapelaamisen lopettamiseksi Tammelan ennaltaehkäisevän päihdetyön sivuilta sekä Oma Hämeen mielenterveys- ja päihdepalveluista.