Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan yksityiskodissa tapahtuvaa päivähoitotoimintaa, jossa lasten hoitamisen, kasvattamisen ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi leikki, kiireettömyys ja kotiruoka ovat tärkeitä hoitomuodon elementtejä.

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Tämän lisäksi ryhmässä voi olla hoidossa yksi osapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen tai koululainen. Hoitoajoista sovitaan perheen kanssa tehtävässä hoitosopimuksessa.

Eri puolilla Tammelaa työskentelee tällä hetkellä 14 perhepäivähoitajaa:  Kirkonkylässä, Kydössä, Lamalassa, Kaukjärvellä, Häiviässä, Riihivalkamassa ja Sukulassa. Lisäksi kunnassa toimii muutamia yksityisiä perhepäivähoitajia.

Lisätietoja

Perhepäivähoito
Varhaiskasvatusyksikön vastaava
Kirsi Hyytiäinen 
050 322 1317
[email protected]

Riihivalkaman ja Kydön alueen perhepäivähoito 1.9.21 alkaen
Varhaiskasvatusyksikön vastaava 
Emmi Sundqvist 
050 560 7220
[email protected]