Tammelan kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025

Ti, 01.02.2022 - 13:52

Tammelan kunnan valtuusto on hyväksynyt 31.1.2022 Tammelan kunnan ensimmäisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021-2025. Se sisältää:

  • kuvauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä 
  • tavoitteet ja toimenpiteet kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Edistymisestä tullaan raportoimaan valtuustolle vuosittain.