Hietajärven ranta-asemakaavamuutos

KUULUTUS / HIETÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

Tammelan kunnanhallitus on päättänyt asettaa Hietajärven Pappilankärjen (834-413-10-6) ranta-asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen asiakirjoina 15.2.2021 päivätyt asemakaavaehdotuskartan selostuksineen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRL:n 65 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnanviraston teknisissä palveluissa ajalla 29.3.-28.4.2021   Asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnan www-sivuilla osoitteessa: www.tammela.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus ja maankäyttö ja rakentaminen > Kaavoitus > Ajankohtaiset kaavat > Hietajärven ranta-asemakaavamuutos.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiassa osoitteella Tammelan kunta, Kirjaamo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai [email protected]

Katso tästä Hietajärven Pappilankärjen ranta-asemakaavamuutos ehdotusvaiheen kaavakartta 15.2.2021 (pdf)
Katso tästä Hietajärven Pappilankärjen ranta-asemakaavamuutos ehdotusvaiheen kaavaselostus liitteineen 15.2.2021 (pdf)

Tammelassa 26.3.2020

Kunnanhallitus