Ajankohtaiset kaavat

Kuntalaiset voivat ottaa kantaa kunnan vireillä oleviin kaavoihin kaavaprosessin eri vaiheissa kaavoituksesta laaditun ohjeistuksen tai kaavoituksen yhteydessä laadittavan suunnitelman mukaisesti. Kunnalla on ollut käynnissä useita suuria osayleiskaavoja yhtäaikaisesti, mikä on aiheuttanut ruuhkaa julkipanossa ja hidastanut kaavojen etenemistä.

Kunnan kaavoituskatsauksessa vuodelle 2020 (KH 20.1.2020 § 4) linjattiin, että kaavoituksessa tullaan siirtymään valtakunnalliseen tapaan ilmoittaa ensisijaisesti sähköisten kanavien kautta, jolloin prosessin eteneminen on välitön, mahdollistaen suurten osayleiskaavojen etenemisen huomattavasti joustavammin ja nopeammin. Perinteisiä kirjeitä lähetetään vain maankäyttö- ja rakennuslain niin vaatiessa eli lähinnä asemakaavoituksen yhteydessä ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille.

Kunnassa tällä hetkellä käynnissä olevat kaavahankkeet: