Kaukjärven ranta-alueen osayleiskaava

Tammelan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.8.2017 § 65 hyväksynyt Tammelan kunnassa Kaukjärven ranta-alueen osayleiskaavan kaava-asiakirjojen mukaisina. Kaavasta valitettiin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Päätöksestä ei valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaan tulo on kuulutettu 9.2.2021.

Voimaan tullut kaavakartta