Keskusta-Mustiala-osayleiskaava

 

KUULUTUS

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.3.2018 § 7 Keskusta-Mustialan osayleiskaavan voimaantulosta kaava-asiakirjojen mukaisena.

Kaavan hyväksymistä koskeva päätös oli MRA 93 §:n mukaisesti kuulutettu ja asetettu yleisesti nähtäville.

Kaavasta ei ole tehty valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten em. kaava on saavuttanut lainvoiman.

Tammelassa  13.10.2021 Kunnanhallitus