Kydön asemakaava muutos ja laajennus, korttelit 734, 735 ja 735B

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 31.8.2020 § 45 ja kaava tuli lainvoimaiseksi 16.10.2020.