Porras-Riihivalkama vesihuoltolinja


 

Porras – Riihivalkama vesihuoltolinjan rakennustyöt ovat käynnissä

 

Päivitys 3.2.2022

Aikataulu

Suuntaporaukset Riihivalkamassa on aloitettu Palstankulmalta ja ne etenevät Parkkimäen kautta Similänkulmalle. Riihivalkamassa tehdään myös kaivamalla tehtäviä osuuksia, tällä hetkellä Palstankulman ja Parkkimäen välillä. Riihivalkamassa pelto-osuudet tehdään ennen kylvökauden alkua. 

Teiden alitusporaukset on aloitettu Portaasta ja ne etenevät kohti Riihivalkamaa. Teiden alitusten putkituksia aloitetaan alitusryhmän perässä.

Jätevesipumppaamoiden asennusta jatketaan, kun alitusten putkitukset on tehty.

 

Päivitys 20.9.2022

Työmaa on jatkunut Kaukolantien varressa kohti Palstakulmaa, josta käännytään kohti Riihivalkamaa. Syksyn aikana rakennetaan myös 6kpl jätevedenpumppaamoita.

 

Päivitys 14.6.2022

Työmaa pysähtyy lomakauden ajaksi 27.6.-24.7.

 

Päivitys 20.5.2022

Vesihuoltolinjan rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia. Portaan koululta Kaukolan tienhaaraan kaivutyöt on jo tehty. Linjan rakentaminen jatkuu Kaukolantien varren metsäisillä osuuksilla, kunnes taas syksyllä viljelykauden jälkeen palataan pelto-osuuksien rakentamiseen. Linjan rakennustyöt valmistuvat keväällä 2023. Rakennustyötä koskevissa asioissa kysymyksiin vastaa työmaapäällikkö Ville Tuomola, puh. 040 5803689.

Linjaan rakennetaan yhdysputkia kiinteistöjen liittämistä varten. Mikäli kiinteistön omistaja on halukas liittymään viemäriin, voi hän ilmoittaa liittymishalukkuutensa Turpoon ja Saaren koulun välisellä alueella Portaan ja Ojasten vesihuollolle ja muulla osalla linjaa Tammelan kunnan vesihuoltolaitokselle. Liittymien rakentaminen aloitetaan alueista, joilla on eniten liittymishalukkuutta.