Vesihuolto

Vesihuolto

 

Vesijohto

Tammelan kunnan vesihuoltolaitoksen Syrjänharjun Pätinkiharjun ja Liesjärven vedenottamoilta pumpataan vettä Tammelan kunnan vesihuoltolaitoksen, Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy:n, Liesjärven Vesi Oy:n, Kaukjärven Vesihuolto Oy:n sekä Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoihin yhteensä noin 327 000 m³ vuodessa.

Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy:n vedenhankinta tapahtuu Onkilammen vedenottamolta, ja Määrlammin Vesiyhtymän vedenotto Määrlammin vedenottamolta.

Kunnan vesihuoltolaitoksella on vesijohtoverkostoa noin 58 km.

Viemäri

Tammelan vesihuoltolaitoksen jätevedet, noin 234 000 m³ vuodessa, johdetaan puhdistettaviksi Forssan jätevedenpuhdistamolle. Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy:n ja Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy:n jätevedet johdetaan kunnan vesihuoltolaitoksen verkoston kautta Forssaan.

Tammelan vesihuoltolaitoksella on Liesjärvellä pieni jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään Liesjäven Vesi Oy:n ja Eräkeskus Metsäkouluntien jätevedet, yhteensä noin 4300 m³ vuodessa.

Kunnan vesihuoltolaitoksella on viemäriverkostoa noin 76 km.

Hulevesi

Tammelan kunnan yhdyskuntatekniset palvelut hoitaa hulevesiverkostoja. Hakemus verkostoon liittymisestä.

Ota yhteyttä 


Tammelan kunta
Tammelan vesihuoltolaitos
Hakkapeliitantie 2
31300 TAMMELA
[email protected]

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Jonne Torikka
050 313 2140
[email protected]

Hallintosihteeri
Katrianna Vahaniitty
050 411 1465
[email protected]

Putkiasentaja
Jussi Mäkilä
050 407 7400
[email protected]