Tammelan kulttuuripalkinto 2021

Lähettänyt Sirpa Nevalainen To, 07.10.2021 - 11:47

Sinulla on mahdollisuus ehdottaa Tammelan kulttuuripalkinnon saajaa. Lähetä ehdotuksesi pe 22.10.2021 mennessä [email protected] tai jätä esitys Tammelan www-sivujen kautta. Ehdotettaessa kulttuuripalkinnon saajaa on esitettävä perusteet, miksi kyseinen teko/henkilö/tapahtuma tulisi valita kulttuuripalkinnon saajaksi.

Kulttuuripalkinnon saaja on ansioitunut jollakin kulttuurin alueella ja/tai tehnyt Tammelalle merkittävän kulttuuriteon. Palkinto myönnetään vuosittain yhdelle yksityiselle henkilölle, yhdistykselle, ryhmälle, tapahtumalle tai teolle.

Tammelan Kirppiskierros jo kahdeksannen kerran ensi viikonloppuna

Lähettänyt Päivi Paija Ma, 16.08.2021 - 10:35

Tammelan Kirppiskierros on kaksipäiväinen tapahtuma 21-22.8.2021, missä lauantaina kierretään kirppiskohteita Etelä-Tammelassa ja sunnuntaina Pohjois-Tammelassa.  Kirppiskohteiden lisäksi pääsee tutustumaan myös kulttuurikohteisiin. Kulttuurielämyksiä voi kokea mm.  opastetulla Portaan kulttuurikävelyllä la klo 11.00 ja klo 13.00. Lähtö kierrokselle on Härkäpostin edestä.

TIEDOTE PYHÄJÄRVEN JA KUIVAJÄRVEN NIITOISTA 2021

Lähettänyt Mia Spelman-Mäenhovi Ti, 20.07.2021 - 14:48

Kunnan ja Hämeen Ely-keskuksen rahoituksella niitetään kunnan omistamien ja yhteisrantojen edustoja Pyhäjärvellä ja Kuivajärvellä.

Tammelan kunta on tilannut Pyhäjärven ja Kuivajärven niitot Suomen Rantahuolto Oy:ltä.
Ensimmäinen niittokerta tehdään viikoilla 27-30 ja toinen niittokerta elokuussa viikoilla 31-33.

Myös yksityiset kiinteistönomistajat Pyhäjärvellä ja Kuivajärvellä voivat tilata niittourakoitsijan niittämään oman rantansa edustaa omalla kustannuksellaan.

TIEDOTE: Tammela oli yksi vuoden 2020 kasvaneista maalaiskunnista – tulomuuton syistä etsitään tukea tulevalle kuntastrategialle

Lähettänyt Aniina Räike Ti, 23.03.2021 - 10:58

Vuosi 2020 oli Tammelalle kasvun vuosi pitkän laskusuhdanteen jälkeen. Kunnan väkiluku kasvoi vuoteen 2019 verrattuna, ja tulomuuttajia oli enemmän kuin poismuuttaneita. Nyt Tammelan tulomuuton syitä selvitetään muuttajakyselyllä.

Viime vuonna normaalia useamman Suomen kunnan asukasluku nousi kasvuun. Kuitenkin harvaan asutuista, maalaismaisista kunnista vain 20 prosenttia kuului kasvaviin kuntiin. Yksi näistä oli Tammela, ainoana kasvukuntana Forssan seutukunnalla. Koko Kanta-Hämeen maakunnassa Tammelan lisäksi kasvukuntia olivat myös Hämeenlinna ja Loppi.

Rakennuttajakonsultoinnin kilpailutuksen kansallinen hankintailmoitus julkaistu

Lähettänyt Petri Pakarimäki To, 18.03.2021 - 10:27

Tammelan kunta pyytää tarjousta Tammelan yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultoinnin, rakennushankkeen valvonnan ja turvallisuuskoordinoinnin tehtävistä. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on kansalliset kynnysarvot ylittävä hankinta.

Hankintailmoitus on julkaistu kokonaisuudessaan Tarjouspalvelussa, linkki tarjouspalveluun.

Tarjousten määräaika 16.4.2021 klo 12:00.

 

 

 

Tutkimusta ja osallisuustyötä yhdessä asukkaiden kanssa - Tammela mukana KestäväMaaseutu -hankkeessa

Lähettänyt Aniina Räike Pe, 29.01.2021 - 08:39

Mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ovat? Kestävä Maaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä, jossa Tammelan kunta on mukana yhtenä viidestä kunnasta. Hankkeen tavoitteena on yhdessä kunnan asukkaiden ja eri toimijatahojen kanssa selvittää, mitä on hyvinvointi ja elinvoima vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla. Samalla myös pyritään kehittämään eri sektoreiden ja toimijoiden välistä kumppanuustyötä ja tukemaan kunnan lakisääteistä osallisuustyötä.

Anna lapselle raitis joulu

Lähettänyt Aniina Räike Ke, 16.12.2020 - 12:50

Ehkäisevän päihdetyön tavoite on tukea asukkaiden hyvinvointia, antaa luotettavaa tietoa päihteistä sekä ehkäistä päihdehaittojen kehittymistä. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston kokoonkutsujana toimii A-klinikka ja siinä on edustaja jokaisesta Forssan seudun kunnasta sekä Ankkuri-tiimi.

TIEDOTE: Tammelan kirjastoautohankintaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta

Lähettänyt Aniina Räike Ke, 04.11.2020 - 11:21

Osana hallitusohjelman toimeenpanoa opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tammelalle kirjastoauton hankintaan valtionavustusta 117 500 euroa. Jaossa oli miljoona euroa, josta saman suuruinen summa jaettiin kahdeksalle kunnalle, lisäksi yksi kunta sai 60 000 euron avustuksen. OKM:n mukaan avustusmyönnöt perustuivat tarveharkintaan tärkeimpinä kriteereinä kirjastopalveluiden saatavuus auton toiminta-alueella ja nykyisen kirjastoauton ikä. Lisäksi harkinnassa otettiin huomioon kirjastoautotoiminnan kehittäminen ja uudet palvelumuodot sekä kuntien välinen yhteistyö. 

Tammelan kunnanviraston aukioloaika muuttuu

Lähettänyt Aniina Räike Ke, 07.10.2020 - 10:10

Kunnan aukioloaika on ollut maanantaisin klo 10-17. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun siirryttyä palvelemaan Forssan kaupungintalolle seudullisena palveluna, on asiakaskäynnit kunnanvirastolla vähentyneet.

Maanantaista 12.10.2020 alkaen henkilökunta palvelee kunnanvirastolla maanantaisin klo 10-16 ja tiistaista perjantaihin klo 9-14:30. Lisäksi toimialajohtajat ovat vähintään puhelimitse tavoitettavissa maanantaina klo 16-17 välisenä aikana. 

TIEDOTE: Tammela vahvistaa digipalvelujen saavutettavuutta

Lähettänyt Aniina Räike Ke, 30.09.2020 - 20:04

Tammelan kunnan saavutettavuustyö näkyy verkkopalveluiden kehittämisenä. Kunnan verkkosivuille tehty saavutettavuusparannus on valmiina ja sivustolla vierailevat voivat nyt helposti löytää tietoa kunnan palveluista, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista myös avustavan teknologian avulla. 

Selkeyttä ja toimivuutta

Tammelan kunta on parantanut viestinnän sisältöjen helppokäyttöisyyttä. Tavoitteena on ollut vastata EU:n saavutettavuusvaatimuksiin, joihin kuuluvat viestinnän ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys.

Vesijohtoverkoston huuhtelu

Lähettänyt Mikko Kuke Ke, 30.09.2020 - 09:57

Tammelan vesihuoltolaitoksen alueella suoritetaan  vesiverkoston huuhtelua tulevan kahden viikon aikana. Tarkoituksena on saada verkostoon kertynyt sakka huuhdottua pois.

Huuhtelut aloitetaan keskustan alueelta maanantaina 5.10. ja siihen on varattu aikaa seuraavan viikon maanantaihin 12.10. asti, huuhteluja ei tehdä viikonlopun aikana. Tiistaina 13.10. huuhtelu vuorossa on Kirstilän alue, keskiviikkona 14.10. Ruisluodon alue, torstaina 15.10. Kaukjärven teollisuusalue sekä Nuutin asuinalue. Perjantaina 16.10. huuhtelut päättyvät Tapolaan. 

TIEDOTE: Tammelan kunnalle toinen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Lähettänyt Aniina Räike Pe, 04.09.2020 - 13:47

Suomen UNICEF on myöntänyt Tammelan kunnalle elokuussa 2020 toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Ensimmäinen tunnustus myönnettiin helmikuussa 2018. 

Tammela on vuodesta 2016 saakka ollut mukana Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisessa, jossa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Tammelan kunta myöntää avustuksia vuodelle 2021 – hae helposti verkossa!

Lähettänyt Aniina Räike Pe, 28.08.2020 - 13:51

Tammelan kunnan palvelualueet jakavat talousarviomäärärahojen puitteissa harkinnanvaraisia kohde- ja yleisavustuksia vuodelle 2021. Avustuksia voivat hakea tammelalaiset tai Tammelassa toimivat yhdistykset tai muut toimijat, joiden toiminta kohdistuu Tammelan kunnan asukkaisiin.