Ilmoittautuminen kouluun, aamu- ja iltapäivätoimintaan, esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen lv. 2024-2025

Pe, 19.01.2024 - 13:29

Syksyllä 2024 peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden kouluun ilmoittautuminen Wilmaan viimeistään to 29.2.2024. Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan v. 2017 syntyneet lapset. Vuonna 2017 syntyneiden lasten lisäksi ilmoittautuminen koskee
• v. 2016 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella
• v. 2017 syntyneitä lapsia, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen
• v. 2018 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.
Lapset, joiden huoltajilla ei ole Wilma-tunnuksia, ilmoitetaan kouluun sähköisellä lomakkeella: https://www.tammela.fi/lomakkeet/kouluun-ilmoittautuminen (oikealla marginaalissa: Kouluun ilmoittautuminen, sähköinen lomake.

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden vanhempainilta järjestetään kouluittain ti 21.5.2024 klo 18.00. Tilaisuudessa käsitellään mm. kouluvalmiuksia ja muita koulun aloittamiseen liittyviä asioita. Tervetuloa!

Kouluun tutustumispäivä uusille oppilaille ti 21.5.2024 Koulukeskus, Myllykylä, Porras sekä Riihivalkama klo 9.00-12.00, Teuro klo 8.00-11.30.

Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan lv. 2024-2025 Wilmaan viimeistään to 29.2.2024. Päätös aamu- ja iltapäivätoimintapaikasta lähetetään huoltajille postitse kevään aikana.

Esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen ilmoittautuminen ke 31.1.2024 mennessä.
Esiopetus alkaa ke 21.8.2024 ja noudattaa pääsääntöisesti koulujen lukukautta. Esiopetuskuljetus haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Halukkuus 5-6 v luontoliikuntaryhmään mainitaan esiopetus- tai varhaiskasvatushakemuksen lisätietoja kohdassa. 1.8.2024 alkavaa toimintakautta koskevia vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella: https://www.tammela.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen

Yksityisen hoidon kuntalisä
Yksityisen varhaiskasvatuksen kuluihin on mahdollista hakea yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta
Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta kunnalle ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista.

Sivistyspalvelut