Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikille Tammelan peruskoulun 1.–2. luokkien oppilaille sekä perusopetuslain 17 §:n tarkoittamille erityisen tuen piiriin siirretyille oppilaille. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Tehostettua tai erityistä tukea saavat oppilaat ja oppilaat, joilla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, voivat käyttää koulukuljetusoikeutta, jos kuljetuksissa mm. taksissa on tilaa. Kunta ei järjestä erillisiä kuljetuksia iltapäivätoimintaan toiselle koululle tai iltapäivätoiminnasta pois.

Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan

Iltapäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu niille lapsille, joiden huoltajat ovat ansiotyössä.

Hakemukset Wilmaan.
Huom! Sen jälkeen kun olette saaneet tiedon, että iltapäivätoimintapaikka on lapsellenne myönnetty, lähetä ryhmän ohjaajalle esitietolomake täyttämällä linkistä avautuva lomake; täytä esitietolomake tästä.

Päiväkodissa järjestettävään koululaisten aamu- tai iltapäivähoitoon haetaan erikseen sähköisesti varhaiskasvatuspalveluiden kauttaLisätietoja saa varhaiskasvatuspäällikkö Paula Laaksolta numerosta 050 372 2267.

Vähimmäisryhmäkoko on 8 ja enimmäismäärä on 15 oppilasta yhtä ohjaajaa kohden. Varhaisen tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan mahdollinen tuen tarve huomioidaan ryhmää muodostettaessa.

Iltapäivätoimintaan osallistuva oppilas ei ole oikeutettu oppilaskuljetukseen toiminnan päätyttyä. Huoltaja hakee itse tai järjestää oppilaan kyydin iltapäivätoiminnan jälkeen.

Mikäli 8 oppilaan määre ei täyty toimintakauden aikana (neljän viikon yhtäjaksoinen tarkastelujakso) harkitaan ryhmän lopettaminen tapauskohtaisesti. Tällöin huoltajille tarjotaan mahdollisuutta saada paikka toisesta iltapäivätoiminnan ryhmästä lapselle. Tässä tapauksessa kunta järjestää kyydin koululta iltapäivätoimintaan.

Mikäli iltapäivätoimintaan ilmoittautuneita ei ole koululle riittävästi ryhmän perustamiseen, huoltajille tarjotaan mahdollisuutta lasten osallistumisesta toimintaan lähimmällä mahdollisella koululla. Tällöin kunta järjestää kuljetuksen näiden koulujen välille. Paluukuljetusta ei järjestetä.

Toiminta ja maksut

Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin, keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä/lapsi.

Maksut ovat samat sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämänä; 3 h/pv tai alle 70 €/kk ja yli 3 h/pv 90 €/kk.

1.2.2018 alkaen maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan tai hänelle on iltapäivätoimintapaikka varattuna. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta (3h/pv tai alle 35 €/kk, yli 3 h/pv 45 €/kk). Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. 

Sairasloma-ajasta huoltajan tulee toimittaa terveydenhoitajan/lääkärin/asiantuntijan todistus sairauden laadusta ja ajasta. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja. Välipala sisältyy asiakasmaksuun.

Irtisanoutuminen

Mikäli huoltaja haluaa lopettaa iltapäivätoiminnan palvelun ostamisen lapselleen, tulee huoltajan ilmoittaa siitä kirjallisesti. Irtisanoutumislomakkeita saa kerhoista tai voit täyttää sähköisen lomakkeen tästä: Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen. Kirjallisen ilmoituksen jälkeen iltapäivätoimintamaksuun ei ole perustetta.

Iltapäivätoimintaan liittyvät tiedustelut ko. koulun johtajalta/rehtorilta.

Hakeminen

  1. Hakemus Wilmaan lomakkeiden kautta
  2. Esitietolomake (täytetään ja lähetetään, kun ip-paikka on myönnetty)

Ota yhteyttä

Tammelan koulukeskus

Rehtori
Pirjoriitta Olkkonen
040 579 0522
[email protected]

Myllykylän koulu 

Koulunjohtaja
Ilona Hackzell
040 681 2316
[email protected]

Portaan koulu 

Koulunjohtaja
Miika Forsten
050 379 1174
[email protected]

Riihivalkaman koulu 

Koulunjohtaja
Pasi Kokkonen 
050 379 1165
[email protected]

Teuron koulu

Koulunjohtaja 
Joonas Rentola
050 557 1811
[email protected]