Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen vuonna 2024

Syksyllä 2024 Tammelan kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevat oppilaat.

Ilmoittautuminen Wilmaan viimeistään to 29.2.2024. Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2017 syntyneet lapset. Vuonna 2017 syntyneiden lasten lisäksi ilmoittautuminen koskee;

  • vuonna 2016 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella
  • vuonna 2017 syntyneitä lapsia, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen
  • vuonna 2018 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.

Lapset, joiden huoltajilla ei ole Wilma-tunnuksia, ilmoitetaan kouluun sähköisellä lomakkeella: https://www.tammela.fi/lomakkeet/kouluun-ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden vanhempainilta järjestetään kouluittain ti 21.5.2024 klo 18.00. Tilaisuudessa käsitellään mm. kouluvalmiuksia ja muita koulun aloittamiseen liittyviä asioita. Tervetuloa!

Kouluun tutustumispäivä uusille oppilaille ti 21.5.2024. Koulukeskus, Myllykylä, Porras sekä Riihivalkama klo 9.00-12.00, Teuro klo 8.00-11.30.

Hakemus aamu- ja tai iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2024–2025 Wilmaan viimeistään to 29.2.2024. Päätös aamu- ja tai iltapäivätoimintapaikasta lähetetään huoltajille postitse kevään aikana.

Kouluun ilmoittautuminen kuntaan muuttaville, sähköinen lomake Enrolling and applying to school 

Koulunkäyntioikeuden hakemus vieraan kunnan oppilaalle Tammelan kunnan perusopetukseen

 

Peda.net – kouluverkko

Koulujen sivut

Yhteystiedot

Koulujen johtajat ja yhteystiedot lv. 2023-2024

Kouluun ilmoittautumislomake kuntaan muuttaville

Kouluun ilmoittautuminen, sähköinen lomake Enrolling and applying to school 

Hakemus toissijaiseen lähikouluun

Koulunkäyntioikeus toiseen kouluun

Oppilaskuljetuksen
anominen

Oppilaskuljetushakemus sähköinen

Aamu- ja iltapäivätoimintahakemus
kuntaan muuttaville

(Wilma-tunnuksen omaavat hakeutuvat Wilman kautta)
Hakemuslomake