Erityisliikunta

Erityisryhmien liikunta 2000 -toimikunta (1996) määrittelee erityisryhmien liikunnan seuraavasti:

”Erityisliikunnalla tarkoitetaan niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista”.

Tammelassa erityisliikuntapalvelut tuotetaan osaksi yhteistyössä Forssan kaupungin ja Jokioisten kunnan kanssa. Liikuntapalvelut järjestävät tasapainokouluja +70-vuotiaille sekä ohjattuja kuntosaliryhmiä Kunto-Tammen kuntosalissa. Erityisliikunnan painopiste ikääntyneillä henkilöillä on toimintakyvyn ylläpidossa ja palauttamisessa. Lapsilla ja muilla ryhmillä painopistealueena on motoristen- ja liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja sosiaalinen kanssakäyminen liikunnan avulla.