Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua, itsenäisyyttä ja osallisuutta sekä varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumista sekä va-paa-ajalla että nuorten arjessa. Nuorisotyön tavoitteena on luoda edellytyksiä nuorten monimuotoiselle ohjatulle sekä omaehtoiselle harrastustoiminnalle, itsenäistymiselle, henkilökohtaiselle, sosiaaliselle ja ammattimaiselle kehittymiselle, varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa toiminnassa sekä tukea nuorten kansalaistoimintaa ja vaikuttamista.

Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja ammattitaitoinen henkilökunta luo turvallisen, syrjäytymistä ehkäisevän kasvuympäristön lapsille ja nuorille. Monipuoliset palvelut ja ajanmukaiset tilat edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Tutustu Tammelan Nuorisotyön perussuunnitelmaan 2023

 

Lapsiystävällinen kunta

Tammelan kunta on vuodesta 2016 ollut mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutuksessa, jossa lapsilla ja nuorilla on hyvä, turvallinen, virikkeellinen ja kannustava kasvu- ja oppimisympäristö. Mallin mukaan kaikkia alle 18-vuotiaita kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, sekä päätöksentekoon.

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -työstä Tammelassa

 

Nuorisovaltuusto 

Tammelassa toimii myös nuorisovaltuusto, joka ajaa nuorten asioita ja mielipiteitä kunnan koneistossa eteenpäin. Nuorisovaltuusto on nuorten ääni heitä koskevissa asioissa ja edustajat ovat mukana lautakuntien sekä kunnanvaltuuston kokoontumisissa tuomassa nuorten kantaa esille. Nuorisovaltuustolle on tärkeää, että muilla nuorilla on matala kynnys ottaa heihin yhteyttä. 

 

Lasten parlamentti 

Tammelan kunnassa on syksystä 2012 toiminut Lasten parlamentti, joka varmistaa, että lapsia kuullaan heitä koskevassa päätöksenteossa lain vaatimalla tavalla. Lasten parlamentti kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa kiertäen eri kouluilla.  Lasten esille tuomat asiat liittyvät useimmiten koulumaailmaan ja edustajat ovat usein koonneet kokouksiin kehitysehdotuksia koulukavereiltaan.

Lisätietoja nuorten vaikuttamisesta

 

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on luottamuksellinen, vapaaehtoinen ja maksuton palvelu alle 29-vuotiaille nuorille. Etsivästä nuorisotyöstä lisää täällä: Etsivä nuorisotyö

Lisätietoja

Liikunta- ja nuorisopäällikkö 
Petri Takala
03 412 0405, 050 353 7708
[email protected]

Nuorisotyöntekijä
Tomi Helin
050 337 0173
[email protected]

Etsivä nuorisotyöntekijä
Jaana Kivinen
050 374 7483
[email protected]

Koulunuorisotyöntekijä
Juho Lehtinen
046 9234255
[email protected]

Tammelan nuorisopalvelut sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Tammelan Nuorisopalvelut

Instagram
@tammelannuoret