Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteistä ennaltaehkäisevää toimintaa. Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. 

Hyvinvointia edistämällä kunnan kaikilla toimialoilla parannetaan asukkaiden elämänlaatua, lisätään työllisyyttä, ehkäistään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Kumppaneina tässä työssä ovat järjestöt, seurakunta, yritykset ja monet muut toimijat. 

Tammelan kunnassa ollaan aloitettu hyvinvointisuunnitelman laatiminen, jossa asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Edistymisestä tullaan raportoimaan valtuustolle vuosittain. 

Hyvinvointityöryhmä

Tammelan kunnassa toimii laaja-alainen ja poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä, jossa ón edustus kunnan eri toimialoilta sekä FSHK:stä, seurakunnasta, järjestöistä, nuorisovaltuustosta sekä luottamushenkilöistä. Laajan hyvinvointityöryhmän alaisuudessa toimii kuuden hengen ydin hyvinvointityöryhmä, joka vastaa hyvinvointisuunnitelman laatimisesta. 

Tammelan kunnan hyvinvointikysely

Tammelan kunta toteutti kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille hyvinvointikyselyn kesä-elokuussa 2021. Kyslyllä kartoitettiin laajasti erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Vastaajat pääsivät antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti tai paperilla. Kyselyyn saatiin yhteensä 139 vastausta. 

Kyselyn vastauksista nousi esiin psotiivisia asioita asukkaiden hyvinvoinnin tilasta, mutta myös kehitettävää. Suurin osa vastaajista koki voivansa hyvin ja olevansa pääosin onnellisia. Vastaajat antoivat myös palautetta esimerkiksi kunnan palveluista ja julkisista kulkuyhteyksistä. 

Kehityskohteita osallisuuden kokemuksessa, vaikuttamisessa sekä erilaisissa palveluissa

Kyselyn vastauksista kehityskohteina nousivat osallisuuden kokemus, vaikuttamismahdollisuudet sekä yhdessäoloa ja yhteisöllisyyttä lisäävät tekeminen ja toiminta. Ympäristöön ja sen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyen annettiin konkreettisia kehitysehdotuksia. Lisäksi toivottiin matalankynnyksen aktiviteetteja sekä parannusta julkisiin kulkuyhteyksiin. 

Hyvinvointisuunnitelman laatiminen käynnissä

Tammelassa valmistellaan tällä hetkellä hvyinvointisuunnitelmaa vuosille 2021-2024. Hyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitelman valmistelussa. Suunnitelmassa asetetaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä

Kunnan hyvinvointityöryhmän lisäksi hyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty ja käsitellään esimerkiksi nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston kanssa sekä yhdistysillassa. 

Hyvinvointikyselyn tulokset