Hankinnat

Hankinnat

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista sekä rakennusurakoiden teettämistä julkisilla varoilla. Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sekä EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintayksiköt tekevät kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joihin sovelletaan pelkästään hankintayksiköiden omia hankintaohjeita.

Koska kyse on julkisten varojen käytöstä, hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintatoiminta perustuu kunnan hallintosääntöön, hankintaohjeeseen ja hankintalainsäädäntöön.

 

Avoinna olevat tarjouspyynnöt

Yritykset voivat osallistua kilpailutukseen https://tarjouspalvelu.fi/-palvelun kautta.
Palvelu vaatii rekisteröitymisen. Ohje rekisteröitymiseen löytyy Cloudian tukiportaalista.

Esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetusten hankinnat kaudelle 2023-2025 avoinna.
Tarjoukset tulee jättää 17.4.2023 klo 12.00 mennessä. Määräaika kysymysten jättämiselle on 29.3. klo 12.00.
https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon?p=1083&tpId=443506

Lisätietoja

Talous- ja hallintojohtaja
Jenny Saarela
050 599 1140
[email protected]

 

Tammelan kunnan hankintaohje