Hankinnat

Hankinnat

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista sekä rakennusurakoiden teettämistä julkisilla varoilla. Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sekä EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintayksiköt tekevät kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joihin sovelletaan pelkästään hankintayksiköiden omia hankintaohjeita.

Koska kyse on julkisten varojen käytöstä, hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintatoiminta perustuu kunnan hallintosääntöön, hankintaohjeeseen ja hankintalainsäädäntöön.

Avoinna olevat tarjouspyynnöt

Katso uusimmat tarjouspyynnöt Avoinna olevat tarjouspyynnöt -sivulta.

Yritykset voivat osallistua tähän kilpailutukseen Tarjouspalvelu.fi-palvelun kautta.
Palvelu vaatii rekisteröitymisen. Ohje rekisteröitymiseen löytyy Cloudian tukiportaalista.

Lisätietoja

Kunnanjohtaja
Kalle Larsson
040 069 5679
[email protected]

Yksittäisestä hankinnasta saa lisätietoa hankinnan vastuuhenkilöltä Avoinna olevat tarjouspyynnöt -sivulta.