Suunnitelmissa olevat tarjouskilpailut

Hankinnat ovat merkittävä osa Tammelan toimintaa. Kilpailutuksen kautta hankittavia hankintoja ovat palveluiden ja tavaroiden ostaminen ja vuorkaaminen ja erilaiset projektimuotoiset urakoinnit.

Kilpailutuskalenterin avulla halutaan antaa yrityksille ennakkotietoa Tammelan kunnan kilpailutukseen tulevista hankinnoista. Tiedottaminen etukäteen lisää hankintatoimen avoimuutta. Kilpailutuskalenterin avulla potentiaalisten tarjoajien on entistä helpompi varautua tuleviin tarjouskilpailuihin.

Kilpailutuskalenterissa julkaistut tiedot eivät sido hankintayksikköä. Viralliset hankintalain mukaiset, kansalliset- ja EU-kynnysarvon ylittävät, hankintailmoitukset julkaistaan Hilmassa.