Taiteen perusopetus

Tammela tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, musiikissa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan niin lapsille kuin aikuisille järjestettävää tavoitteellista taiteen opetusta. Opetuksessa kehitetään oppijan osaamista ja luovaa ajattelua sekä vahvistetaan osallisuuden kokemusta. Opintojen tarkoituksena on tukea oppijoiden itsensä kehittämisestä ja itseilmaisua sekä vahvistaa elinikäistä taidesuhdetta. 

Kuvataide

Tammelan kunnalla on 24 oppilaspaikkaa Forssan kaupungin lasten ja nuorten kuvataidekoulussa.

Yhteystiedot
Wahreninkatu 13, 30100 Forssa
03 414 1304
Postiosoite: Wahreninkatu 11 A, 30100 Forssa

Musiikki

Musiikin perus- ja opistoasteen opetuksen sekä leikkikoulutoiminnan järjestää Lounais-Hämeen Musiikkiopisto.
Tammelalaisille musiikkiopistossa on 40 oppilaspaikkaa, ja musiikkileikkikouluryhmiä järjestetään vuosittain 2–4.

Yhteystiedot
Musiikkiopiston kanslia
Wahreninkatu 11 B, 30100 Forssa
03 414 1801

Käsityö

Ei kiintiöitä, voi opiskella kurssimaksulla.
Käsityötaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille järjestää Pieni käsityökoulu.
Käsityötaiteen opetusta aikuisille järjestää Kokeileva käsityö aikuisille.

Yhteystiedot
Wahreninkatu 13 B, 30100 Forssa

Tekstiilityön suunnittelijaopettaja 
Marja-Leena Kangasniemi-Saari 
050 917 5704
[email protected]

Teatteritaide

Ei kiintiöitä, voi opiskella kurssimaksulla.
Teatteritaiteen perusopetus lapsille ja nuorille järjestää Pieni teatterikoulu.

Yhteystiedot
Kirsi Lindholm
050 563 5508
[email protected]

Teatteritaiteen perusopetusta järjestetään kaudella 2021–2022 Tammelassa Auran pirtillä torstaisin.