Lapset ja nuoret

Tammela on lapsi- ja perhemyönteinen kunta, jossa lapsilla ja nuorilla on hyvä, turvallinen, virikkeellinen ja kannustava kasvu- ja oppimisympäristö. Tammelan kunta on vuodesta 2016 lähtien ollut mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutuksessa. Tammelan kunnassa, Lapsiystävällisen kunta -mallin mukaisesti, lapsia eli kaikkia alle 18-vuotiaita kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä päätöksentekoon.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu kansainväliseen esikuvaan, jota UNICEF on toteuttanut maailmalla jo vuodesta 1996. Suomalainen malli kehitettiin yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa 2012–2013. Tarkoituksena on auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Tammelan lapsi- ja nuorisopolitiikan perusperiaatteet ja arvot ovat turvallisuus, osallisuus, arvostus, luovuus ja kumppanuus-yhteistyö.

Lue lisää lasten ja nuorten vaikuttamisesta.

Lue lisää UNICEFin lapsiystävällinen kunta-mallista.