Lasten ja nuorten vaikuttaminen

Tammelan kuntaan perustettiin Lasten parlamentti syksyllä 2012. Sillä varmistettiin, että lapsia kuullaan heitä koskevassa päätöksenteossa, kuten laki vaatii. Lasten parlamentti kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa kiertäen eri kouluilla. Lasten esille tuomat asiat liittyvät useimmiten koulumaailmaan, ja edustajat ovat usein koonneet kokouksiin kehitysehdotuksia koulukavereiltaan.

Edustajat

Koulukeskus: Puheenjohtaja Nora Urho, Alpert Aro ja Lauri Ahola (Lauri valittiin Kaukjärven koululta)
Myllykylä: Jade Aalto ja Kasperi Riikonen
Porras: Emma Syrjälä ja Sami Rekola
Riihivalkama: Eveliina Hintsanen ja Vilma Peltonen
Teuro: Ansa Kangasniemi ja Nelli Juntunen

Nuorisovaltuusto

Jo 19 vuotta Tammelassa toiminut nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita ja mielipiteitä kunnan koneistossa eteenpäin. He ovat nuorten ääni heitä koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston edustajat ovat mukana lautakuntien kokoontumisissa ja tuovat nuorten kantaa esille. Vuonna 2020 nuorisovaltuustossa on 12 jäsentä. He ovat toisen asteen ja yläasteen oppilaita. Nuorisovaltuusto pitää tärkeänä, että muilla nuorilla on matala kynnys ottaa heihin yhteyttä. Tärkeä osa toimintaa ovat tapahtumat ja retket, joissa heihin voi tutustua. Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeudet Tammelan kunnan lautakunnissa ja kunnanvaltuustossa.

Vuoden 2020 Nuorisovaltuuston jäsenet ovat

Puheenjohtaja: Onni Lintukorpi, 045 358 0668
Varapuheenjohtaja: Samuli Ruohonen
 

Muut jäsenet:

Iida Enberg (Valittu 2020)
Artturi Pura 044 016 1550 (Valittiin uudestaan 2020)
Saku Viherä
Jesse Niemelä
Pasi Rikkola
Neea Lähde
Ronja Rauhaniemi 044 012 6487
Tuukka Vainio 044 344 3037
Roosa-Noora Aaltonen (Valittu 2020)
Fanny Kaunisto (Valittu 2020)

Sihteerinä on toiminut syksyllä 2020 Nuorisotyöntekijä.