Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla säätiöllä tai yhteisöllä sekä kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla on kuntalain (410/2015) 23 §:n mukaan oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite tehdään kirjallisesti ja sen tulee sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot. Muutoin aloite voi olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, mutta siitä on selvittävä, mitä aloitteella esitetään. Kuntalaisaloitteen käsittelee se viranomainen, jonka tehtäviin kyseinen asia kuuluu. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Kuntalaisaloitteen voi tehdä:

  • Oikeusministeriön ylläpitämässä kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa
  • Sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
  • Kirjeitse osoitteeseen Tammelan kunta, Kirjaamo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela