Kunnanjohtaja

 

Kalle Larsson

0400 695 679
[email protected]

  • Yhteistyössä luottamushenkilöiden ja viranhaltijaelinten kanssa saavuttaa taloudellisten ratkaisujen kautta kunnan tavoitteet
  • Luo toimivat yhteistyösuhteet sidosryhmiin ja huolehtii kuntakuvan kehittämisestä
  • Yrittämistä korostamalla löytää maaseutuympäristön voimavarat ja vahvistaa kilpailukykyä myös EU:n avulla