Maaseudun kehittäminen

Tammelan kunta tukee kylien kehittämistä voimakkaasti. Kunta on mukana Lounais-Hämeen maaseudun kehittämisjärjestö LounaPlussa ry:n toiminnassa.

Tammelan kuntaan laadittiin vuonna 2002 Tammelan kylä- ja elinkeino-ohjelma. Ohjelman avulla pyritään kunnan elinkeinojen ja palvelujen kehittämiseen sekä luomaan kehittämistyöhön suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Ennen kaikkea ohjelmalla pyritään sitouttamaan kaikki Tammelan maaseudun toimijatahot yhteisten tavoitteiden toteuttamisessa vaadittavaan työhön.

Vuonna 2010 laadittiin uusi Tammelan kyläohjelma 2020. Uuden ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on nostaa esille Tammelan kylien keskeiset kehittämistarpeet, edistää kunnan ja kylien yhteistyötä sekä kestävää kehitystä

Maaseudun yrittäjien neuvonnasta vastaa Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson. Maatalousinvestointien ja toimialaan liittyvästä neuvonnasta vastaa Pro Agria.

Lisätietoja

Kunnanjohtaja
Kalle Larsson
040 069 5679
[email protected]

ProAgria 
044 420 9000
[email protected]