Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus

Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2013. Raportin voi ladata Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sivuilta.

Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä on pitänyt suunnitelman valmistumisen jälkeen ensimmäisen kokouksensa 20.8.2013. Kokouksessa käytiin läpi kuluneen vuoden aikana jo tehdyt liikenneturvallisuustoimenpiteet, keskusteltiin kunnan liikenneturvallisuustilanteesta ja suunniteltiin uusia toimenpiteitä. Liikenneturvallisuuden teema tuodaan mukaan Mikaelin tapahtumaan, päiväkotien ohjelmaan, osaksi vanhustyötä sekä tiiviimmin koulujen teemoihin. Myös seudullisia liikenneturvallisuuden tilaisuuksia on jo ohjelmoitu.

Forssan seudulla on valmistunut loppuraportti Forssan seudun henkilökuljetussuunnitelmasta. Loppuraportti koskee selvitystä, jossa määriteltiin tehokkaan henkilöliikenteen palvelutaso.