Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoituksella ja maankäytöllä on merkittävä rooli kunnan elinkeinotoiminnan ja asumisen sekä ympäristön viihtyvyyden kannalta. Kaavoituksella luodaan edellytykset kunnan alueelliselle kehittymiselle ja erilaisten toimintojen sijoittumiselle, joten kunnan onnistunut maanhankinta ja riittävien maa-alueiden omistaminen on ratkaiseva lähtökohta suunnittelua käynnistettäessä.

Kaavoituksen valmistuttua siirrytään suunnitelmien toteuttamiseen eli tarpeellisten katujen, puistojen ja lähivirkistysalueiden rakentamiseen. Asuinrakentamiseen tai elinkeinotoimintaan tarkoitetut alueet ja tontit lohkotaan rakennuspaikoiksi, ja tonttikohtainen suunnittelu tonttien ostajien toimesta lähtee käyntiin. Rakennuspaikkakohtaisen suunnittelun apuna ovat rakennusvalvonta, ajantasainen paikkatieto- ja karttamateriaali sekä mittauspalvelu, joka merkitsee suunnitellut rakennukset maastoon.

Kunnan kaavoitus

Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Tammelan kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt osaksi Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan yhteistä seudullista rakennusvalvontaa. Yhteistyöllä on tarkoitus antaa seutukunnan asukkaille ja toimijoille tasapuolisesti samanlaista ohjausta, neuvontaa ja lupatulkintaa.Yhteistyöllä myös pyritään turvaamaan kokoaikainen palvelu koko seutukunnalle. Rakennusvalvonnan toimipiste sijoittuu Forssan kaupungintalolle (Turuntie 18, 30100 Forssa).

Seudullisen rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Tammelan kunnan strategiaan liittyvässä Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys- ohjelmasuunnitelmassa on linjattu vuosien 2019-2022 aikana toteutettavana toimenpiteenä kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen, päivittäen se mahdollisimman joustavaksi ja mahdollistavaksi. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu, että rakennusjärjestyksellä osoitetaan ne olemassa olevat vapaa-ajan asuinalueet, joissa vapaa-ajan asunnot voidaan käyttötarkoitukseltaan muuttaa vakituiseen asumiseen ilman poikkeuslupakäsittelyä.

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätietoja

Kaavoittaja
Miika Tuki
050 464 3274
[email protected]

Linkkejä

Seudullinen rakennusvalvonta