Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi

Tammelan kunta siirtyy yleisessä asiointiasioissa e-suomi.fi-palveluun sitä mukaan kun suomi.fi-sivusto valmistuu.

Sähköisen asioinnin kanavista on tällä hetkellä toiminnassa Varhaiskasvatuksen e-asiointi-kanava, joka löytyy täältä.

Suunnitteilla on Rakennusvalvontojen sähköinen asiointikanava, jota suunnitellaan seudullisena yhteistyönä.

Asiointipalvelut

Sivun oikealla puolella on linkit oikeusministeriön ylläpitämiin ja tuottamiin verkkopalveluihin.

Kuntalaisaloite.fi tuo kuntalaisaloitteisiin liittyvät toiminnot yhdelle sivustolle. Palvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita, kerätä tekemääsi aloitteeseen osallistujia, seurata muiden tekemiä aloitteita sekä osallistua omaan kuntaasi tehtyihin aloitteisiin. Kuntalaisaloite.fi-sivujen käyttö on turvallista ja maksutonta, ja voit käyttää palvelua sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kuntalaisaloitteen voi edelleen toimittaa myös paperisena tai sähköpostitse kunnan kirjaamoon.

Lisätietoa löytyy täältä.

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua.

Lisätietoja 

Otakantaa.fi-palvelu