Tammelan kylät

Tammelassa on 13  toiminnallista  kylää. Lähes kaikissa kylissä on vireä kyläyhdistys. Vuonna 2008 perustettu Tammelan kylät ry toimii kylätoimintayhdistysten yhteistyöfoorumina, kylä‐ ja asukastoiminnan kehittäjänä sekä kotiseututyön edistäjänä Tammelassa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kylätoimintayhdistysten yhteistyötä, toimia kylätoimintayhdistysten yhteistyöelimenä, kylä- ja asukastoiminnan yhteistyöelimenä ja edunvalvojana ja kotiseututyön tekijänä.

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröityneet kehittämisyhteisöt, kylä- ja asukasyhdistykset tai niiden tehtäviä alueella hoitavat järjestöt.

Tammelan kylät ry:n jäseniä ovat (1.1.2017):

  • Letkun maamiessera ry / kylätoimikunta
  • Liesjärven kyläyhdistys ry
  • Patakankaan nuorisoseura ry
  • Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry
  • Riihivalkaman koulualueen kylät ry
  • Susikkaan kyläyhteisö ry
  • Tammelan vapaa-ajan asukkaat ry
  • Kaukjärven vanhempainyhdistys ry
  • Tammelan Omakotiyhdistys ry
  • Torro Seura ry

Tammelan kyläohjelma valmistui vuonna 2010. Samanaikaisesti Tammelan kylille laadittiin kyläsuunnitelmat. Kylille laadittujen suunnitelmien sisällöistä on tiivistetty keskeiset tulokset ja etenkin esitetyt kehittämistarpeet ja ‐toimenpiteet kyläohjelmaan. Kyläohjelman laadintaan otettiin mukaan eri toimijoita aktiivisesti, jotta eri tahojen näkökulmat saataisiin esiin ja ohjelmasssa otettaisiin huomioon kokonaisvaltaisesti kyläläisten, kunnan sekä muiden Tammelassa toimivien näkemykset.

Tammelan kyläohjelma laadittiin osallistavalla tavalla. Syksyllä 2009 lähetettiin kaikkiin Tammelan kotitalouksiin kyläkysely sekä toteutettiin  vapaa‐ajanasukkaiden kysely. Tammikuussa 2010 järjestettiin kolme kyläalueittaista keskustelutilaisuutta. Kyläohjelman sisältöjä ja visioita muotoiltiin vielä toukokuussa 2010 järjestetyissä kyläfoorumeissa sekä kunnan johtoryhmän keskustelutilaisuudessa. Kesäkuussa ohjelmaluonnos oli vielä Tammelassa toimivien yhteisöjen, kehittäjien, kunnan luottamushenkilöiden sekä monien muiden toimijoiden kommentoitavana, minkä jälkeen kyläohjelma sai lopullisen muotonsa elokuussa 2010.

Kyläohjelman tärkeimpänä tavoitteena on nostaa esiin Tammelan kylien yhteiset kehittämistarpeet. Lisäksi kyläohjelman tavoitteena on edistää kylien ja kunnan välistä yhteistyötä sekä kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen eri näkökulmia onkin käytetty ohjelman sisällöllisessä jaottelussa.

Tammelan kylillä on oma keskustelualue Facebookissa.