Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Tammelan kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa Intro-työpajalla, kunnan eri osastoilla, seurakunnassa tai yhdistyksissä. Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntouttava työtoiminta räätälöidään asiakkaalle hänen tarpeidensa mukaisesti ja tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Työtoimintaa voidaan järjestää 1–4 päivää viikossa 4–8 tuntia päivässä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumiseen vaaditaan aktivointisuunnitelman teko TE-toimiston, sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kesken. Suunnitelmassa sovitaan työtoimintaan osallistumisesta.

Asiakas ei ole työsuhteessa kuntaan ja saa osallistumisesta työtoimintaan työmarkkinatuen tai työttömyysetuuden lisäksi 9 euron ylläpitokorvauksen osallistumispäiviltä.

Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta, ota yhteyttä Hykyn sosiaalityöntekijään tai suoraan INTRO-työpajan työntekijöihin.

Ota yhteyttä

Oma Häme Forssan seutu
03 41911