Siviilipalvelu kunnassa

Siviilipalvelu kunnassa

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus saada vapautus sotilaallisesta asepalvelusta ja osallistua sen sijaan siviilipalveluun, jos hän ei uskonnollisten tai eettisen vakaumuksen vuoksi pysty suorittamaan asevelvollisuuslain mukaista varusmiespalvelusta.

Siviilipalvelukseen haetaan kutsunnoissa, niiden jälkeen tai varusmiespalveluksen aikana. Hakemus jätetään kutsunnoissa kutsuntalautakunnalle, varusmiespalveluksessa joukko-osaston komentajalle ja muulloin sotilasläänin esikunnalle tai siviilipalveluskeskukselle.

Lisätietoa siviilipalveluksesta, siihen hakeutumisesta, pituudesta ja sisällöstä siviilipalveluskeskuksen verkkosivuilla.

Siviilipalveluksen voi suorittaa valtion hallinnossa, kunnissa ja kuntayhtymissä, evankelis-luterilaisessa seurakunnassa tai ortodoksisessa kirkollisyhteisössä tai yleishyödyllisissä yhteisöissä ja säätiöissä. Siviilipalvelusta ei voi suorittaa ulkomailla. Palvelupaikan voi etsiä itse tai hakeutua johonkin siviilipalveluskeskuksen rekisteröimistä paikoista.

Lisätietoja 

Siviilipalveluskeskus
Latokartanontie 97
07810 Ingermaninkylä
0295 0295 00
[email protected]