Rakentajan yhteistyökumppanit

Nuohoojat

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalveluiden järjestämisestä alueellaan. Tammelan alueella nuohouspalveluista päättää Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta, sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu pelastustoimen päättämällä tavalla. Ilmanvaihtokanavat ja -laitteet tulee huollattaa ja puhdistuttaa siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa. Tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Ohjeet, hinnat ja lisätiedot löytyvät pelastuslaitoksen sivuilta.

Nuohousta koskevissa asioissa pelastuslaitoksen yhteyshenkilönä toimii:

Palomestari
Mikko Malin
03 621 4828

Virka-ajan ulkopuolella vastaa päivystävä palomestari numerosta 03 621 4830.

Kanta-Hämeen pelastustoimi on päättänyt, että nuohouspalvelut järjestetään sen alueella pelastuslain (379/2011) 59 § 2 mom. kohdan 2 mukaan ns. piirinuohousjärjestelmänä. Poikkeuksena tästä on Tammelan 2. nuohouspiiri (eteläinen), jossa nuohous järjestetään määräaikaisena kokeiluna 1.1.–31.12.2016 em. lain kohdan 3 mukaisesti. Tässä järjestämistavassa kiinteistön omistajan tai haltijan sallitaan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

Sähköliittymät

Elenia Oy:n verkkoalueella hinnan sähköliittymälle saat helposti Elenian hintalaskurilla.

Sähkökatkot
Elenia Oy:n sähkökatkotilanteen voit katsoa alueittain Elenian sähkökatkokartalta.

Maanalaisten kaapeleiden ja johtojen sijaintitiedot

Ennen maankaivutöiden aloittamista on varmistettava, ettei kaivureitillä ole kaapeleita tai johtoja, jotka voivat vahingoittua töiden yhteydessä. Kaapeleiden sijaintitietopalvelun löydät Elenian Kaapeleiden sijaintitietopalvelu -sivuilta. Tietoa kaivuuluvista löytyy kaivulupa.fi-sivuilta.

Sähköverkon maakaapelointihankkeet
Elenia Oy:n säävarman sähköverkon maakaapelointihankkeet voit katsoa Elenia Säävarma -karttapalvelusta.

Turvallisuus sähköverkossa

Turvallisuus on otettava aina huomioon sähköverkon läheisyydessä toimiessa. Tietoa sähköverkon turvallisuudesta löytyy Elenian Sähköverkon turvallisuus -sivuilta

Puunkaato sähköverkon läheisyydessä

Elenia Oy:n verkkoalueella puunkaatoon sähköverkon läheisyydessä saa neuvontaa ja apua Elenian Opastusta puunkaatoon -sivuilta.

Lisätietoja

Elenia Oy
Patamäenkatu 7, PL 2, 33901 Tampere
020 690 025
[email protected]
www.elenia.fi