Kartat ja paikkatieto

Kartat ja paikkatieto

Tammelan kunnan teknisistä palveluista saa kunnan omia tuottamia kartta- ja paikkatietoaineistoja. Kunnassa on käytössä Trimble Locus -karttajärjestelmä, josta voidaan toimittaa digitaalista kartta- tai kuva-aineistoa useissa eri tiedostomuodoissa ja tietosisällöltään vapaasti rajattuna.

Tammelan kunnalla on tekijänoikeus valmistamiinsa kartta- ja kuva-aineistoihin. Niiden myynti, levitys ja käyttäminen esimerkiksi julkaisupainatuksissa tai omilla www-sivuilla on tekijänoikeuslain nojalla sallittu vain Tammelan kunnan teknisten palvelujen myöntämällä luvalla.

Osoiterekisteri

Kaava-alueen sekä haja-asutusalueen tiennimet ja osoitenumerot selviävät kunnan teknisistä palveluista. Uusien kiinteistöjen osoite määritellään rakennusluvan yhteydessä. Osoitteita joudutaan toisinaan muuttamaan uusien rakennusten, tien nimeämisen tai osoitteistoissa olevan virheen vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan asianosaisille ja maistraatin Hämeenlinnan toimipisteeseen, joka päivittää tiedot väestörekisteriin.

Osoiteasioissa yhteydenotot kunnan rakennusvalvontaan.

Rakennuspaikan sijaintimerkintä

Rakennusluvan ehdoissa voidaan edellyttää rakennuksen paikalleen merkintää ja/tai sijaintikatselmusta. Tällöin rakentajan tulee tilata Teknisistä palveluista ennen rakennustyön aloittamista rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä maastoon. Rakennuspaikan merkintää edellytetään asemakaava-alueilla.

Rakennuksen valmistuttua suoritetaan teknisten palvelujen toimesta asemakaava-alueella mittaus, jossa mitataan rakennuksen sijainti ja ulkomitat kantakartan täydennystä varten. Maalämpökaivojen sijainnit mitataan koko kunnan alueella.

Edellämainittujen mittauksien maksu sisältyy rakennuslupamaksuun.

Lisätietoja

Mittaaja-putkiasentaja
Jonne Räsänen
050 407 7400
[email protected]