Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Rakentamiseen liittyvien lupien edellytyksiä määrittävät lakien ja asetuksien lisäksi kunnan toimesta laaditut asema-, ranta-asema- ja yleiskaavat. Kaava-alueiden ulkopuolella ja myös joiltakin osin kaava-alueilla huomioon otetaan Tammelan kunnan rakennusjärjestyksen määräykset. Rakennuslupaa myönnettäessä arvioidaan rakennuksen soveltuvuus rakennuspaikalle, ympäristöön ja maisemaan. Rakennuksen tulee lisäksi täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset (MRL 117 ja 135§, ja MRA 50 ja 50).

Rantarakentaminen

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää pääsääntöisesti asemakaavaa, ranta-asemakaavaa tai oikeusvaikutteista rantaosayleiskaavaa. Alueilla missä ei ole em. kaavoja, rakentaminen edellyttää ympäristölautakunnan myöntämän poikkeamisluvan. Rakennuslupaa haetaan vasta kun poikkeamislupa on saatu. Olemassa oleviin vapaa-ajan rakennuksiin liittyvät talousrakennukset ja rantasaunat tarvitsevat vain rakennusluvan (ei poikkeamislupaa).

Ohjeet poikkeamisluvan hakijalle
Ohjeet ranta-alueen vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi

Lupahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen rakennustöihin ryhtymistä. Lupa-asian käsittelyä nopeuttaa huolellisesti täytetty lupahakemus, tarvittavien asiakirjojen ja liitteiden toimittaminen sekä ammattitaitoisen suunnittelijan toimesta laaditut piirustukset.

Lupaneuvontaa saatavilla sopimuksen mukaan

Kaikissa lupa-asioissa kannattaa ensin neuvotella rakennustarkastajan kanssa. Tammelan kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt osaksi Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan yhteistä seudullista rakennusvalvontaa.

Tammelaan liittyvissä lupa-asioissa neuvontaa on saatavilla kunnantalolta tarpeen mukaan. Varaa aika tapaamiselle: Seudullisen rakennusvalvonnan yhteystiedot.

Rakentamiseen liittyvät luvat

Katso myös