Haja-asutuksen jätevesi

Haja-asutuksen jätevesi

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen ja ranta- tai pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousvesijäteasetuksen (lain muutos 19/2017) mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella. Asetuksessa on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu ympäristönsuojelumääräyksissä.

Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden rakennus- ja korjaustöiden mukaan. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset käyttöön otettaessa. Tärkeillä pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä olevilla kiinteistöllä on tiukemmat vaatimukset veden puhdistukseen.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on ensisijaisesti liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Tammelan kunnanvaltuusto on vahvistanut vesilaitoksen toiminta-alueiden rajaukset lokakuussa 2011.

Poikkeus saneerausaikatauluun

Jos kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, iäkäs kiinteistönhaltija (syntynyt ennen 9.3.1943) voi hakea vapautusta säädöksen noudattamisesta. Tätä poikkeusta ei sovelleta uusiin kiinteistöihin eikä vapaa-ajan asuntoihin.