Vesihuollon kehittäminen

Vesihuollon kehittäminen

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013–2023

Jokioisten, Forssan ja Tammelan yhteistyössä ylikunnallisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on esitetty kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat, minkä lisäksi on paneuduttu kuntien yhteisiin vesihuoltohankkeisiin ja niiden kehittämiseen. Suunnitelman toimenpideohjelma on laadittu vuoteen 2023 asti, mutta kehitysnäkymiä on tarkasteltu myös pienemmällä aikavälillä.

Ylikunnaallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma avautuu Forssan vesihuoltoliikelaitoksen sivuille.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Kunnan tulee vesihuoltolain mukaan kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Tammelan kunnanvaltuuston 14.3.2005 § 13 hyväksymä kehittämissuunnitelma:

Tammelan vesihuollon kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelman kartta

Toimenpideohjelma

Tammelan kunnanvaltuuston 8.6.2009 § 41 hyväksymä kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelma:

Kylien viemäröinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelma

Yleissuunnitelmakartta