Kunnan myöntämät avustukset 

Tammelan kunnan palvelualueet jakavat vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa harkinnanvaraisia kohde- ja yleisavustuksia. Avustuksia voivat hakea tammelalaiset tai Tammelassa toimivat yhdistykset tai muut toimijat, joiden toiminta kohdistuu Tammelan kunnan asukkaisiin.

Tammelan kunnan avustustoimintaa koskevat periaatteet on päätetty valtuustossa 6.2.2017 (§ 5). Em. periaatteissa olevaa avustusten hakuaikaa on muutettu vuonna 2021 siten, että kutakin vuotta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa vuosittain viimeistään 31.3. Hakemuksen liitteitä on mahdollisuus toimittaa 30.4. asti.

Sähköinen avustushakemus ohjautuu suoraan kunnan kirjaamoon.

Mikäli hakijan ei ole mahdollista käyttää sähköistä lomaketta, hakemuksen voi laatia tulostettavalle lomakkeelle. Lomake toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen k[email protected] tai postitse osoitteeseen Tammelan kunta, Kirjaamo, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Tieavustusmäärärahojen hakuohjeet löytyvät osoitteesta https://www.tammela.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-tiet/liikennevaylat/yksityistiet ja hakulomake linkistä https://www.tammela.fi/tieavustuksen-hakeminen.

Kylien kehittämiseen myönnettävillä yleisavustuksilla pyritään jäntevöittämään kyläsuunnitteluun pohjautuvaa kylien tavoitteellista kehittämistä. Kohdeavustuksin tuettavissa hankkeissa painotetaan seuraavia periaatteita:

  • Hanke on kylää elävöittävä ja kehittävä.
  • Hankkeessa korostuu kyläläisten oma panos ja omaehtoinen kehittäminen.
  • Hanke on kyläläisten yhteistoimintaa edistävä.
  • Hankkeella on pitempiaikaisia vaikutuksia.
  • Hanke tehdään yhteistyössä yhden ja useamman kylän kanssa.

Kulttuuripalveluiden avustuksista lisää: https://www.tammela.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-liikunta/kulttuuri-ja-matkailupalvelut/kulttuuripalveluiden-avustukset tai ota yhteyttä vapaa-aikasihteeri Päivi Paijaan, p. 050 376 5162 tai [email protected]

Liikuntapalveluiden avustuksista lisää: https://www.tammela.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-liikunta/liikuntapalvelut/liikuntapalveluiden-avustukset tai ota yhteyttä liikuntakoordinaattori Petri Takalaan, p. 050 353 7708 tai [email protected]

Nuorisopalveluiden avustuksista lisää: https://www.tammela.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-liikunta/lapset-ja-nuoret/nuorisopalveluiden-avustukset tai ota yhteyttä vapaa-aikasihteeri Päivi Paijaan, p. 050 376 5162 tai [email protected]

Vesiensuojeluavustuksista lisää https://www.tammela.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/vesiensuojelu tai ota yhteyttä Hannu Jalavaan, p. 050 521 9962 tai [email protected]

Vesihuoltoavustuksista ota yhteyttä maanrakennusmestari Heimo Tuomolaan, p. 050 313 2140 tai [email protected]

Yksityistieavustuksista lisää https://www.tammela.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-tiet/liikennevaylat/yksityistiet