Kunnan myöntämät avustukset 
 

Sivuja päivitetään!
 

Tammelan kunnan palvelualueet jakavat vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa harkinnanvaraisia kohde- ja yleisavustuksia. Avustuksia voivat hakea tammelalaiset tai Tammelassa toimivat yhdistykset tai muut toimijat, joiden toiminta kohdistuu Tammelan kunnan asukkaisiin.

Tammelan kunnan avustustoimintaa koskevat periaatteet on päätetty valtuustossa 6.2.2017 (§ 5). Em. periaatteissa olevaa avustusten hakuaikaa on muutettu vuonna 2021. Periaatteet ovat nyt päivitettävänä ja avustushakemusten viimeinen toimittamisaika tulee muuttumaan 30.4. asti. 

Uudet avustuslomakkeet tullaan julkaisemaan tänne lähiviikkoina.

 

Mitä avustuksia on mahdollista saada

Katso lisätietoja jokaisen avustuksen kohdalta olevasta linkistä. Neuvoja ja lisätietoja avustuksista saat myös yhteyshenkilöiltä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden kohdeavustukset

 https://www.tammela.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/hyvinvoinnin-ja-terveyden.

Kulttuuripalveluiden avustukset

 https://www.tammela.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-liikunta/kulttuuri-ja-matkailupalvelut/kulttuuripalveluiden-avustukset

Kylien kehittämisen avustukset

Kylien kehittämiseen myönnettävillä yleisavustuksilla pyritään jäntevöittämään kyläsuunnitteluun pohjautuvaa kylien tavoitteellista kehittämistä. Kohdeavustuksin tuettavissa hankkeissa painotetaan seuraavia periaatteita:

  • Hanke on kylää elävöittävä ja kehittävä.
  • Hankkeessa korostuu kyläläisten oma panos ja omaehtoinen kehittäminen.
  • Hanke on kyläläisten yhteistoimintaa edistävä.
  • Hankkeella on pitempiaikaisia vaikutuksia.
  • Hanke tehdään yhteistyössä yhden ja useamman kylän kanssa.

Liikuntapalveluiden avustukset

https://www.tammela.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-liikunta/liikuntapalvelut/liikuntapalveluiden-avustukset.

Nuorisopalveluiden avustukset

https://www.tammela.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-liikunta/lapset-ja-nuoret/nuorisopalveluiden-avustukset.

Vesiensuojelu avustukset

https://www.tammela.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/vesiensuojelu

Vesihuoltoavustukset

Ota yhteyttä yhdyskuntatekniikan päällikköön.

Tieavustukset

https://www.tammela.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-tiet/liikennevaylat/yksityistiet

 

 

Lisätietoja

 

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kohdeavustukset

Anna-Kaisa Jyrkkänen
Hyvinvointikoordinaattori
0503791189
[email protected]

Kulttuuriavustukset

Sirkka Laine
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
0407781923
[email protected]

Liikuntapalveluiden ja
Nuorisopalveluiden avustukset

Petri Takala
Liikunta- ja nuorisopäällikkö
0503537708
[email protected]

Vesiensuojelu avustukset

Hannu Jalava
Projektipäällikkö
0505219962
[email protected]

Vesihuoltoavustukset

Jonne Torikka
Yhdyskuntatekniikanpäällikkö
0503132140
[email protected]

Tieavustukset

Anna Leena Hakala
Hallintosihteeri
0405738660
[email protected]