Kunnan myöntämät avustukset 
 

Tammelan kunnan palvelualueet jakavat vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa harkinnanvaraisia yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia voivat hakea tammelalaiset tai Tammelassa toimivat yhdistykset tai muut toimijat, joiden toiminta kohdistuu Tammelan kunnan asukkaisiin.

Tammelan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet on päivitetty kunnanhallituksessa 11.3.2024. 

Avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa. Hakuaika päättyy vuosittain 30.4. ja hakuajan alkamisesta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja Forssan Lehdessä. Hakemuksen liitteitä on mahdollista täydentää vielä 7.5. saakka toimittamalla ne kunnan kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai osoitteeseen Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna 18.3.- 30.4.2023 linkissä https://link.webropolsurveys.com/S/AEFE98E804E08A0C

Hakemus ohjautuu suoraan kunnan kirjaamoon. Hakija pystyy tallentamaan hakemuksen yhteenvetosivun itselleen. 

Päätöksen avustuksesta tekee se toimielin, jonka talousarviossa on varattu määräraha kyseiseen avustustoimintaan. Avustus on aina osarahoitus. Avutusta ei myöskään myönnetä samaan toimintaan, johon yhdistys on saanut tai saa avustusta toiselta Tammelan kunnan toimielimeltä tai toisesta kunnan avustuslajista (esim. kulttuuripalveluiden avustus tai nuorisopalveluiden avustus). 

Jokaisen avustusta saaneen yhdistyksen tai muun toimijan tulee toimittaa käyttöselvitys edellisen avustuksen käytöstä 30.4. mennessä sähköisella selvityslomakkeella, joka löytyy linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/17C6300144E442B7

 

Mitä avustuksia on mahdollista hakea

Katso lisätietoja jokaisen avustuksen kohdalta olevasta linkistä. Neuvoja ja lisätietoja avustuksista saat myös yhteyshenkilöiltä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden kohdeavustukset

 https://www.tammela.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/hyvinvoinnin-ja-terveyden.

Kulttuuripalveluiden avustukset

 https://www.tammela.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-liikunta/kulttuuri-ja-matkailupalvelut/kulttuuripalveluiden-avustukset

Kylien kehittämisen avustukset

Kylien kehittämiseen myönnettävillä yleisavustuksilla pyritään jäntevöittämään kyläsuunnitteluun pohjautuvaa kylien tavoitteellista kehittämistä. Kohdeavustuksin tuettavissa hankkeissa painotetaan seuraavia periaatteita:

  • Hanke on kylää elävöittävä ja kehittävä.
  • Hankkeessa korostuu kyläläisten oma panos ja omaehtoinen kehittäminen.
  • Hanke on kyläläisten yhteistoimintaa edistävä.
  • Hankkeella on pitempiaikaisia vaikutuksia.
  • Hanke tehdään yhteistyössä yhden ja useamman kylän kanssa.

Liikuntapalveluiden avustukset

https://www.tammela.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-liikunta/liikuntapalvelut/liikuntapalveluiden-avustukset.

Nuorisopalveluiden avustukset

https://www.tammela.fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-liikunta/lapset-ja-nuoret/nuorisopalveluiden-avustukset.

Vesiensuojelu avustukset

https://www.tammela.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/vesiensuojelu

Vesihuoltoavustukset

Ota vesihuoltoavustusten osalta yhteyttä yhdyskuntatekniikan päällikköön, p. 050 313 2140 tai sähköpostitse: [email protected].

Tieavustukset

Tammelan kunnan tieavustusmäärärahojen hakuohjeet löytyvät linkistä:
https://www.tammela.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-tiet/liikennevaylat/yksityistiet

 

 

Lisätietoja

 

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kohdeavustukset

Anna-Kaisa Jyrkkänen
Hyvinvointikoordinaattori
0503791189
[email protected]

Kulttuuriavustukset

Sirkka Laine
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori
0407781923
[email protected]

Liikuntapalveluiden ja
Nuorisopalveluiden avustukset

Petri Takala
Liikunta- ja nuorisopäällikkö
0503537708
[email protected]

Vesiensuojelu avustukset

Hannu Jalava
Projektipäällikkö
0505219962
[email protected]

Vesihuoltoavustukset

Jonne Torikka
Yhdyskuntatekniikanpäällikkö
0503132140
[email protected]

Tieavustukset

Anna Leena Hakala
Hallintosihteeri
0405738660
[email protected]