Vesiensuojelu

Vesiensuojelu

Tammelassa on noin 150 järveä ja lampea. Suurin osa järvistä sijoittuu Kokemäenjoen vesistöalueelle. Isoimmat järvet, Pyhäjärvi ja Kuivajärvi sijaitsevat keskustaajaman läheisyydessä. Taajaman pohjoispuolella myös Kaukjärvi ja Mustialanlammi.

Tammelassa toimii 15 vesiensuojeluyhdistystä. Tammelan kunta avustaa vesiensuojeluyhdistyksiä talousarvioon varatulla 10 000 euron määrärahalla. Avustusten haku on syksyllä.