Tietoa luottamushenkilöille

Sivua päivitetään. Tälle sivulle kootaan tietoa Tammelan luottamushenkilöille.

Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt ovat tehtäviin valittuja henkilöitä, jotka toimivat keskeisenä osana edustuksellista demokratiaa ja kunnan päätöksentekoa. Luottamustehtävän vastaanottaminen edellyttää henkilön omaa suostumusta ja luottamushenkilön odotetaan kuntalain § 69 nojalla toimivan eettisesti, vastuullisesti kunnan asukkaiden parasta ajatellen.

Luottamushenkilön on taytettävä kuntalain § 71-77 mukaiset vaalikelpoisuuden edellytykset ja ehdot.

Luottamushenkilöitä ovat mm. valtuutetut ja varavaltuutetut sekä lautakuntien jäsenet ja varajäsenet.

Kuntalain mukaan luottamushenkilöitä ovat

  • valtuutetut ja varavaltuutetut
  • kunnan toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet
  • kuntayhtymän toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet sekä
  • muut luottamustoimiin valitut henkilöt.

 

Sidonnaisuudet

Kunnan luottamushenkilö on kuntalain § 84 mukaan velvollinen antamaan sidonnaisuusilmoituksen, kun hänet on valittu jossakin seuraavista luottamustoimista: 

  • kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston tai lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
  • kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen
  • ympäristölautakunnan jäsen tai varajäsen
  • teknisen lautakunnan jäsen tai varajäsen

Kuntalain § 84 mukaan osan luottamushenkilöistä on toimitettava sidonnaisuusilmoitus valtuustokauden alussa ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa valinnasta luottamustehtävään.

Sidonnaisuusilmoituksessa luottamushenkilö tai viranhaltija ilmoittaa johtotehtävistään ja  luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista tehtävistä, joilla voi olla vaikutusta luottamustehtävien hoidossa. Myös muutoksista on ilmoitettava kunnan tarkastuslautakunnalle. Sidonnaisuusilmoituslomake toimitetaan kunnan kirjaamoon [email protected] .

Sidonnaisuusilmoituksien tarkoitus on edistää avoimuutta ja torjua korruptiota. Sidonnaisuusilmoitus ei ole sama, kuin esteellisyydestä ilmoittaminen kokouksessa. 

 

Palkkio luottamustoimen hoitamisesta

Luottamushenkilöille maksetaan kunnan luottamustehtävistä palkkiota hallintosäännön 8. luvun (Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet) mukaisesti. Palkkionmaksua vartenluottamushenkilön on toimitettava tietonsa alempana löytyvällä henkilötietolomakkeella sekä myös verokorttinsa kunnan kirjaamoon.
 

Lomakkeita luottamushenkilöille