Vanhusneuvosto

 

Tammelan vanhusneuvoston toiminta

 

Kuntalain § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla
useamman kunnan yhteinen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.12.2017 § 383 hyväksynyt Tammelan vanhusneuvoston toimintasäännöt

 Tammelan vanhusneuvoston toimintasäännöt (pdf).

 

Tammelan vanhusneuvosto 1.8.2021-31.7.2025:

 

Puheenjohtaja Asta Paakkunainen

Sihteeri Tiina Hongisto, ([email protected]) hyvinvointikoordinaattori

 

Tammelan kunnanhallituksen edustaja  Simo Pärssinen (varajäsen Jenni Rauhaniemi)

Eläkeliiton Tammelan yhdistys ry  Asta Paakkunainen (varaedustaja Sirkka Siikonen) ja Arja Salminen (varaedustaja Ilkka Niemi)

Forssan seudun Reuma-Tules ry Jukka Mansikkaniemi (varajäsen Anne Saarinen)

Forssan seudun Sydänyhdistys ry Sirpa Suomi (varajäsen Jukka Okslahti)

Suomen Punainen Risti Tammelan osasto  Sirkka-Liisa Leponiemi (varajäsen Anne Pukkila)

Tammelan Eläkkeensaajat ry  Tuomo Tiensuu (varajäsen Tarja Id)

Tammelan Vanhusten Tuki ry  Tiina Toivola (varajäsen Sirpa Romu)

Tammelan ev.lut seurakunta  Sari Tenhami (varalla Anne Koivula)

 

Pöytäkirjat:

16.5.2023 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja

21.3.2023 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja

26.1.2023 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja

16.8.2022 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja

5.7.2022 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja

12.5.2022 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja

24.3.2022 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja

30.3.2021 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja

8.2.2021 vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja