Esiopetus

Esiopetus

Perusopetuslain mukainen esiopetus on koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivittäin, minkä tarkoituksena on kerryttää vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus muodostaa eheän kokonaisuuden, joka antaa lapselle valmiuksia siirtyä joustavasti esiopetuksesta peruskouluun.

Toimintaa ohjaa 1.8.2016 uusittu seudullinen esiopetuksen opetussuunnitelma. Leikki, toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus monipuolisessa oppimisympäristössä ovat esiopetuksen menetelmiä. Avoin ja luonteva yhteistyö kotien kanssa on myös esiopetuksen onnistumisen edellytys.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä esiopetushakemuksella (varhaiskasvatuksen etusivulla). Samassa yhteydessä ilmoitetaan esiopetuskuljetustarve. Esiopetuskuljetus myönnetään, mikäli matka kotoa esiopetuksessa on vähintään 3 kilometriä tai matkalla on 10-tien tai 2-tien ylitys.

Esiopetus muuttui 1.8.2015 velvoittavaksi. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, maksu määräytyy päivähoidontarpeen mukaan.

Tammelan esiopetuksessa käytetään Tammelan Peda.net-sivustoja. Sivustolta löytyvät esiopetuksen tiedotteet ja ryhmäkohtaiset ohjelmat.

Esiopetuspaikat

Päiväkoti Haitulat, Norrintie 1, Ketut ja Karhut Haituloiden tiloissa. Ilvekset luontoliikuntaeskari liikuntakeskuksen kodalla ja liikuntapaikoilla.

Portaan päiväkoti, Portaan koululla, Suomaantie.

Tammitarhan päiväkoti, Nuutinkulmantie, Riihivalkaman koulun pihapiirissä. Tietäjät-ryhmä Tammitarhassa Ja Metsätontut metsäeskari metsäpaikalla.

Esiopetuspaikat 1.8.2021 alkaen:
Päiväkoti Taikatassu, Päiväkoti Maahiset, Luontoliikuntaryhmä Ilvekset liikuntakeskuksen kodalla ja liikuntapaikoilla.
Portaan päiväkoti Portaan koululla.
Tammitarhan päiväkoti ja metsäryhmä Metsätontut metsäpaikalla.