Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatus (päivähoito) ja esiopetushakemukset voi täyttää ja lähettää sähköisen asioinnin kautta.

Varhaiskasvatuksen yleinen haku toimintakaudelle 2021–2022

Varhaiskasvatuspaikkoja on mahdollista hakea ympäri vuoden. Toimintakautta 1.8.–31.7. koskeva haku on keskitetty helmikuun loppuun mennessä. Haun yhteydessä haetaan elokuussa alkavan toimintakauden varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat sekä esiopetuskuljetus. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja haetaan sähköisen asioinnin kautta:

  • Esiopetushakemuksen täyttävät kaikki esiopetukseen hakevat
  • Varhaiskasvatushakemuksen täyttävät uudet lapset ja ryhmän vaihtoa haluavat lapset
  • Lapset, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, eivät täytä hakemusta uudelleen

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja on haettavissa perhepäivähoidossa, Tammitarhan päiväkodissa, Portaan päiväkodissa, Päiväkoti Taikatassussa ja Maahisten vuorohoitoyksikössä.

Tammelassa tarjotaan englannin kielen kielisuihkutusta 4–6-vuotiaille sekä metsä- ja luontoliikuntatoimintaa. Halukkuus näihin toimintoihin kirjataan hakukaavakkeen lisätietoja kohtaan.

Varhaiskasvatushakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Mikäli hoidontarve ilmenee äkillisesti työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen vuoksi, tulee varhaiskasvatushakemus jättää kaksi viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista.

Hakemus on voimassa 12 kk jättöpäivästä lukien.

Varhaiskasvatustarpeen alkamisajankohdan muuttuminen, peruuntuminen tai muissa tiedoissa tapahtuvat muutokset tulee ilmoittaa viipymättä. Mikäli myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei ole peruttu annettuun päivämäärään mennessä, peritään paikasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen korvaus.

Hakemuksen täyttöohjeet:

Hakemuksella haetaan päiväkotiin, perhepäivähoitoon ja esiopetukseen. Jokaisesta lapsesta täytetään oma hakemus.

Lapsen henkilötiedot: Henkilötunnuksen tulee olla täydellinen.

Perheen tiedot: Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa eläviä aviopuolisoja tai avoliitossa eläviä henkilöitä sekä heidän kanssaan asuvia alaikäisiä lapsia.
Opiskelijan on toimitettava hakemuksen liitteeksi voimassa oleva opiskelutodistus osoitteeseen: Tammelan kunta, Varhaiskasvatus, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. Opiskelun päättymisestä on ilmoitettava.
Mikäli eronneet vanhemmat ovat sopineet yhteishuoltajuudesta, laitetaan rasti muu huoltaja -ruutuun ja täytetään toisen huoltajan tiedot.

Tiedot varhaiskasvatuspaikasta: Täytetään hakutoiveet ja lapsen hoidontarve. Toive englannin kielisuihkutuksesta tai metsä- ja luontoliikuntatoiminnasta merkataan lisätiedot-kohtaan. Päivittäinen varhaiskasvatusaika merkataan seuraavasti: päiväkodissa/perhepäivähoidossaoloaika (tulo- ja lähtöaika).

Muuta huomioitavaa: Hakemuksen liitteeksi tulee varhaiskasvatukseen toimittaa alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto lapsen sairaudesta, erityisen tuen tarpeesta, allergiasta yms. tai maininta, mikäli tutkimukset ovat kesken. Erityisruokavaliotiedot toimitetaan päivähoitoon lastenneuvolan kautta.

Vanhempien toiveita: Vanhempien toiveita liittyen lapsen varhaiskasvatukseen.

TuloselvitysMikäli vanhemmat eivät halua toimittaa tulotositteita, rastitetaan kohta ”Emme toimita tulotietoja”.

Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksu halutaan laskettavan tulotietojen mukaisesti, tulee tuloselvityslomake ja tarvittavat liitteet toimittaa kunnantalolle sivistyspalveluihin varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden aikana.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanomiseen riittää ilmoitus varhaiskasvatuspäällikölle.

Yhteystietoja

Tammelan varhaiskasvatus
Tammelan kunta 
Hakkapeliitantie 2 
31300 Tammela

Varhaiskasvatuspäällikkö
Paula Laakso
050 372 2267 
[email protected]

Päiväkoti Taikatassu ja perhepäivähoito
Varhaiskasvatusyksikön vastaava 
Kirsi Hyytiäinen 
050 322 1317
[email protected]

Päiväkoti Tammitarha ja Portaan päiväkoti
Riihivalkaman ja Kydön alueen perhepäivähoito 1.9.21 alkaen

Varhaiskasvatusyksikön vastaava 
Emmi Sundqvist 
050 560 7220
[email protected]

Varhaiskasvatuksen laskutus
Hallintosihteeri 
Sirpa Holmberg 
03 4120 403 
[email protected]

Varhaiskasvatuksen ohjelmiin liittyvät rekisteriselosteet: 

Rekisteriseloste Pro Consona Päivähoito 

Rekisteriseloste Pro Consona Päivähoito Mukana