Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut

Tuntiperustaisessa kuukausilaskutuksessa huoltajat tekevät hoitosopimuksen ennen
hoitoaikojen varaamista. Hoitosopimus tehdään vähintään neljän kuukauden tai pidemmän
ajanjakson ajalle, poikkeuksena äkilliset työtilanteet esimerkiksi lomautus.

Hoitosopimus astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Kuukausikohtaisen hoitoaikavarauksen ja laskutuksen perusteena olevat tuntirajat ja enimmäismaksut:

30 %, 86 €/kk, -56 h/kk
40 %, 115 €/kk, 57-63 h/kk
60 %, 173 €/kk, 64-105 h/kk
80 %, 230 €/kk, 106-147 h/kk
100 %, 288 €/kk, 148- h/kk

Laskutus perustuu varattuihin hoitoaikoihin eli hoitosopimukseen. Mikäli käytettyjen tuntien määrä ylittyy, nousee lasku seuraavaan maksuportaaseen. Mikäli käytetty hoitoaika ylittyy kahden kuukauden ajan peräkkäin, sovitaan uusi hoitosopimus vastaamaan varhaiskasvatuspalvelun tarvetta.

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksun määrä on 288 €/kk (perheen nuorin lapsi) ja ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu on 50 % eli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa enintään 145 €/kk. Alle 27 euron maksua ei peritä.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2021 alkaen:

Perheen koko Tuloraja n Maksuprosentti (jos tulot yht.)
2 2 798 10,7 % (5 485)
3 3 610 10,7 % (6 297)
4 4 099 10,7 % (6 786)
5 4 588 10,7 % (7 275)
6 5 075 10,7 % (7 762)

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritetään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksumäärä on 288 euroa/kk. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 144 euroa. Kustakin seuraavasta kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alle 27 euron maksua ei peritä.

Varhaiskasvatuksen maksupäätöksen määrääminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan määrittää enimmäismaksuna tai huoltajien ilmoittamien tulotietojen mukaan. Hoitosopimus- ja tuloselvityslomake liitteineen tulee toimittaa varhaiskasvatuspäällikölle varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden aikana.

Varhaiskasvatusmaksujen määrittämisessä on mahdollisuus käyttää kansallista tulorekisteriä. Tulorekisterin käyttöön huoltaja voi antaa luvan hoitosopimus- ja tuloselvityslomakkeella. Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Tulorekisteristä ei saada mm. etuustietoja, eläkkeitä, pääomatuloja tai yrittäjän tulotietoja. Näistä tuloista asiakkaan tulee toimittaa edelleen liitteet, muutoin maksu määrätään puuttuvilla tulotiedoilla korkeimpaan maksuun. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Asiakkaan velvollisuus on edelleen itse ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tuloihin, maksu oikaistaan takautuvasti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus voimaan 1.8.2020, jolloin varhaiskasvatusmaksut muuttuvat hieman ja kaikkien asiakasmaksut tarkistetaan. Elokuun 2020 alussa tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulujen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilman kautta.
Varhaiskasvatuksen järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.

Maksut ovat samat sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen järjestämänä 3 h/pv tai alle 70 €/kk ja yli 3 h/pv, 90 €/kk.

Hoitosopimukset ja maksupäätökset: 

Varhaiskasvatuspäällikkö 
Paula Laakso 
050 372 2267
[email protected]

Laskutus: 

Hallintosihteeri 
Sirpa Holmberg 
050 597 4136
[email protected]