Avustukset ja lainat

Avustukset ja lainat

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä lainoja ja avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää kunta, ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen. Vuoden 2017 alusta korjausavustukset myöntää ARA. Hakemukset jätetään ARAan, joka tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

ARA myöntää myös korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA hyväksyy myös takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen.

Tietoa avustuksista ja lainoista ARA:n sivuilta.

Kunta myöntää avustuksia vain kerrostalojen jälkiasennushissien rakentamiseen.

Lisätietoja

Tekninen johtaja
Jari Kauppi
040 861 1788
jari.kauppi@tammela.fi