Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Tammelan kunnan ruoka- ja puhdistuspalvelut on Teknisten palveluiden alaisuudessa toimiva yksikkö.

Ruoka- ja puhdistuspalveluista vastaa ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja. Ruokapalvelut jakaantuvat hallinnon lisäksi 12 kohteeseen ja puhdistuspalvelut 20 kohteeseen. Yksikkö toimii ns. tilaaja-tuottaja- periaatteella tuottaen palveluita kunnan kouluille ja päiväkodeille sekä Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymälle.

Toiminta-ajatus ja tavoite

Tuotamme ravitsemussuositusten mukaisia ja turvallisia ateriapalveluja taloudellisesti ja tehokkaasti asiakkaiden yksilöllisyys huomioiden.

Huolehdimme kiinteistöjen puhtaanapidosta joustavasti ja tehokkaasti huomioiden asiakkaiden tarpeet. Tavoitteena on  tukea muiden toimintayksiköiden perustehtävää ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

Arvot

  • Tasavertainen, luotettava ja laadukas palvelutoiminta huomioiden kestävänkehityksen periaatteet.
  • Henkilöstön työhyvinvoinnin ja laajan ammattitaidon ylläpitäminen.

Yhteystiedot

Ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja 
Satu Tienhaara
050 382 8505
[email protected]

Puhdistuspalveluohjaaja
Tiina Antila
050 361 6276
[email protected]

Ruokapalveluiden asiakaskyselyt

Kouluruokakyselyn 2016 tulokset